Uncategorized

2οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης στην Πελοπόννησο

Το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει τους 2ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, τους Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων του Νομού Μεσσηνίας, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων του Νομού Μεσσηνίας και την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.

Στόχος των ατομικών και ομαδικών ρητορικών αγωνισμάτων είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να καλλιεργήσουν τη δημιουργική και την κριτική σκέψη τους, να αρθρώσουν ορθό και τεκμηριωμένο λόγο με αισθητική αξία και να ασκηθούν στον δημοκρατικό διάλογο. Γενικότερος στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής είναι να προωθήσουν τη ρητορική παιδεία ως μέσο ενδυνάμωσης του λόγου και της σκέψης των μαθητών και αποσκοπούν στην ανάδειξη σύγχρονων προσεγγίσεων των αρχαίων κειμένων, στον ουσιαστικό «διάλογο» των μαθητών με τη σκέψη και τη γλώσσα των αρχαίων συγγραφέων.

Η ιδιαιτερότητα των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Περιφερείας Πελοποννήσου έγκειται στο ότι συμπεριλαμβάνουν και αγωνίσματα με θέματα από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Στόχος είναι να αναδειχθεί η διαχρονική αξία των παραπάνω κειμένων και να ενθαρρυνθεί η εμβάθυνση στο περιεχόμενό τους και σε νοήματα που εμπνέουν τον σύγχρονο αναγνώστη. Τα θέματα θα αντληθούν από τα σχολικά εγχειρίδια Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο και από Μετάφραση καθώς και από τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.

Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, του πρωτότυπου και αυθεντικού ύφους και της ομιλίας που χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική, καθώς και η ικανότητα παραγωγής λογικών συλλογισμών και τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, συνδέονται με την διαμόρφωση ενεργών πολιτών με πίστη στην αξία του δημοκρατικού διαλόγου. Το όφελος, λοιπόν, από τη συμμετοχή των μαθητών μας αναμένεται να είναι πολλαπλό και για αυτό υποστηρίζουμε όλοι οι συνδιοργανωτές ένθερμα αυτήν την προσπάθεια και καλούμε και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς μας να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία τους.

Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στα εξής ρητορικά αγωνίσματα:

ΔΙΤΤΟI ΛOΓΟΙ
Σε αυτό το ομαδικό ρητορικό αγώνισμα τριμελείς ομάδες μαθητών από διαφορετικά σχολεία καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά ενός θέματος.

ΑΥΘOΡΜΗΤΟΣ ΛOΓΟΣ
Πρόκειται για έναν σύντομο αυτοσχέδιο λόγο, διάρκειας 3-4 λεπτών, που στηρίζεται κυρίως στη δημιουργική και συνειρμική σκέψη του ομιλητή με στόχο την τέρψη του ακροατηρίου.

ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚOΣ ΛOΓΟΣ
Ο Προτρεπτικός Λόγος αποτελεί προσχεδιασμένη ομιλία μέγιστης διάρκειας 6 λεπτών. Ο ομιλητής έχει ως στόχο να προτρέψει / να πείσει το ακροατήριο για ένα θέμα που θεωρεί σημαντικό.

ΝΟΗΜΑΤΙΚH ΑΝAΓΝΩΣΗ
Στο αγώνισμα της Νοηματικής Ανάγνωσης ο ομιλητής καλείται να αναγνώσει απόσπασμα από μεταφρασμένο κείμενο Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (διάρκεια ανάγνωσης: 3 λεπτά). Ο ομιλητής καλείται να αποδώσει το ύφος και το νόημα του κειμένου με ζωντανό και εκφραστικό τρόπο, αξιοποιώντας τη στίξη και δίνοντας έμφαση στην καθαρή άρθρωση, την ένταση και τη χροιά της φωνής, την έκφραση του προσώπου και την οπτική επαφή με το κοινό.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στους διττούς λόγους και/ή σε ένα ατομικό αγώνισμα.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν και θα δοθούν εξηγήσεις για τους αναλυτικούς κανόνες των αγωνισμάτων, ενδεικτικά θέματα και φάκελος υποστηρικτικού υλικού στις αρχές Φεβρουαρίου. Επίσης, στις 12 και 15 Νοεμβρίου θα διοργανωθούν ενημερωτικά σεμιναριακά εργαστήρια από την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα, και στις 16 Νοεμβρίου στην Κυπαρισσία. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα εργαστήρια αυτά, παρακαλούνται να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ypsd@dide.mes.sch.gr

Οι 2οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής θα διεξαχθούν την Παρασκευή και το Σάββατο 10-11 και 17-18 Μαρτίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών «Νικόλαος Πολίτης» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνσηypsd@dide.mes.sch.gr . Μπορούν να συμμετέχουν 1-3 μαθητές από κάθε σχολείο (όχι περισσότεροι από 3 μαθητές από κάθε σχολείο – ξεχωριστά Γυμνάσια και ξεχωριστά Λύκεια)

Πληροφορίες: Βολονάκη Ελένη, τηλ.: 693 724 1593,

Σόλαρης Ιωάννης, τηλ.: 694 315 3865

Υπεύθυνη Συντονίστρια Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης

Βολονάκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επιστημονική – Οργανωτική Επιτροπή Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης

Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μαρκαντωνάτος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ευσταθίου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Κουτριάνου Ελένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ,Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Καραβία Παναγιώτα, Επίκουρος Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σόλαρης Ιωάννης, Διδάκτωρ Ιστορίας, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Β’/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Σταθοπούλου Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Μεσσηνίας

Σακκά Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Μεσσηνίας

Μπαζάνης Βασίλειος, φιλόλογος, Γενικός Γραμματέας του Σ.Φ.Μ.

Λουτριανάκη Βάλια, φιλόλογος (Αρσάκειο Ψυχικού), πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, DEA, υπ. Δρ

Εγγλέζου Φωτεινή, φιλόλογος – διευθύντρια 2ου Δημοτικού Αλίμου, Δρ Διδακτικής της Γλώσσας

Πολυχρονίδης Μανώλης, Εκπαιδευτής Ρητορικής – Πολιτικός Επιστήμονας, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, συντονιστής ρητορικών ομίλων και προπονητής ρητορικών αγωνισμάτων σε Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και σε Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια Σχολεία

Μουντάνου Ρούλα, Συνδιοργανώτρια Αγώνων Ρητορικής – Διευθύντρια Εκπαιδευτηρίων «Πολύτροπη Αρμονία»

ΚΑΝΕ ΣΧΟΛΙΟ

AΠΑΝΤΗΣΗ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top