Από σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2020 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δάσκαλοι και καθηγητές να καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τον φάκελό τους με τα δικαιολογητικά για τις 5.250 προσλήψεις μόνιμες στη Γενική Εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ